18 april 2023

– persbericht –

We zijn verheugd om te kunnen melden dat vrijdagmiddag 12 mei de officiële opening zal plaatsvinden van de uitbreiding van het laboratorium, het nieuwe bedrijfsrestaurant en de nieuwe vergaderzalen. De opening zal worden verricht door de oud-burgemeester van Zutphen, mevrouw A. Vermeulen.

Tijdens de officiële opening zal ook een forumdiscussie gehouden worden. Onderwerp van de discussie is de impact van het stikstofbeleid, het nieuwe landbouwakkoord en de transitie en toekomst van de Nederlandse melkveehouderij en zuivelsector. Voor de discussie zijn Henk Vermeer (campagneleider en ambtelijk secretaris van de BoerBurgerBeweging), Erwin Wunnekink (voorzitter vakgroep Melkveehouderij bij LTO Nederland en melkveehouder in Haarlo) en Jan Bobbink (directeur Qlip) uitgenodigd. De forumdiscussie staat onder leiding van Jeen Akkerman. Samen met de genodigden zal een levendige discussie gevoerd worden.

De afgelopen jaren is Qlip volop in beweging geweest: het laboratorium is uitgebreid om de activiteiten van het Ansynth laboratorium naar Zutphen te halen. Ansynth, voorheen gevestigd in Breda, is gespecialiseerd in de analyse van aminozuren. Om deze activiteiten onder te kunnen brengen in Zutphen, is een nieuw bedrijfsrestaurant en zijn er drie mooie vergaderzalen gerealiseerd. Daarnaast is de integratie van de werkzaamheden van de Stichting KOM (Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties) binnen de afdeling Audits, Inspecties & Certificering afgerond.

Tevens heeft Qlip’s moederorganisatie MLZ Holding B.V. de meerderheid van de aandelen van Bactoforce International verkregen en gaat Bactoforce Benelux BV binnenkort kantoor houden in het kantoorpand van Qlip aan de Zweedsestraat in Zutphen. Bactoforce International is een onafhankelijk inspectiebedrijf dat unieke inspecties uitvoert in roestvrijstalen silo’s, tanks, warmtewisselaars en pijpleidingen van de voedselverwerkende industrie. Daarbij ligt de focus op de liquid food sector: zuivel, bier, frisdrank, ingrediënten.

Op zaterdag 13 mei is er een open dag. Eenieder die geïnteresseerd is, is welkom om een kijkje te nemen in het grootste zuivellaboratorium van Europa en kennis te maken met de werkzaamheden van Qlip in de zuivelketen

Qlip B.V. staat voor kwaliteitsborging in de zuivelketen (melkveehouderij, zuivelindustrie en –handel en retail). Qlip ondersteunt de internationale zuivelketen, ter versterking van de kwaliteitsborging van vooraanstaande spelers in de zuivelsector door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken TIC-partner te zijn op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming.

Van oudsher is Qlip zeer actief in de Nederlandse zuivelsector. Zowel op de boerderij, tijdens het transport van rauwe melk, de verwerking van melk in de fabriek, tot aan het zuiveleindproduct in de winkel. Zo analyseert Qlip jaarlijks in Zutphen ruim 13 miljoen monsters rauwe melk (koe & geit). Dit in opdracht van zuivelondernemingen en veeverbeteringsorganisaties. Daarnaast worden bijna 700.000 chemische en microbiologische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, boter, melkpoeder en zuigelingenvoeding. Verder voert Qlip jaarlijks ruim 15.000 audits en beoordelingen uit op het functioneren van kwaliteitssystemen in de melkveehouderij en zuivelsector