03 oktober 2022

We zijn continu bezig met het verbeteren van ons klantenportaal Q-portal. 1 oktober jl. heeft er een update van Q-portal plaatsgevonden. Deze update heeft geleid tot de volgende drie verbeteringen:

Exporteren van resultaten per product en analyse

Het was al mogelijk om de resultaten van de analyses te exporteren naar Excel. Maar het is nu ook mogelijk om een export te maken van een bepaald product en/of een bepaalde analyse. Hierdoor is het voor u als klant nog makkelijker om uw resultaten te selecteren en analyseren.

Vermelding tijdstip monstername omgevingsmonsters

Bij de invoer van de monsterinformatie wordt naast de datum vanaf 1 oktober ook gevraagd naar het tijdstip van monstername. Hieronder leest u waarom het tijdstip van monstername gevraagd wordt. Dit geldt voor vloeibare monsters en omgevingsmonsters.

Regelmatig ontvangen wij vragen van klanten over de indicatieve waarde van een onderzoeksresultaat van omgevingsmonsters. Waarom wordt de uitslag als indicatief gerapporteerd? Is de uitslag wel juist? Dit lichten wij u graag toe.

In het zuivellaboratorium worden de procedures zoals in de verschillende ISO-normen zijn omschreven nauwkeurig opgevolgd. Dit betreft allereerst de algemene norm die specifiek voor laboratoria is beschreven: ISO 17025:2017. Hierin staan alle eisen waaraan testlaboratoria moeten voldoen om aan te tonen dat ze volgens een kwaliteitssysteem werken, technisch competent zijn en in staat zijn juiste resultaten te leveren.

In de NEN-EN-ISO 18593:2018 wordt verder ingegaan op de bemonstering van omgevingsmonsters waarbij gebruik wordt gemaakt van contactplaatjes, wattenstaafjes, sponzen en doeken op oppervlakken. In deze norm wordt onder andere aangegeven dat onderzoek in het laboratorium zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur moet plaatsvinden. Oppervlakmonsters die ’s middags voor 15.00u bij het laboratorium van Qlip worden ontvangen, zullen deze monsters dezelfde dag nog in behandeling worden genomen.

Afhankelijk van het tijdstip van monstername van de oppervlakken en het moment van aanleveren van de monsters bij het laboratorium en het tijdstip van in behandeling nemen van de monsters, zijn wij dus vanwege de gehanteerde ISO-normen genoodzaakt om de uitslag al dan niet indicatief te rapporteren. De analyse is echter wel volgens de procedures verlopen en de juistheid van de analyses is hiermee correct.

U kunt zelf ook een bijdrage leveren om rapportages met indicatieve waarden te voorkomen door de omgevingsmonsters zo snel mogelijk na monstername bij het laboratorium aan te bieden voor onderzoek. Wij willen u adviseren om hierbij de datum en het tijdstip van monstername goed vast te leggen in Q-portal. Hiervoor is in Q-portal het extra veld “Tijdstip monstername” toegevoegd. In Q-portal vindt u in het document ‘Informatie over het aanleveren van monsters‘ alle informatie over het aanleveren van monsters.

Wanneer u gebruik maakt van een B2B-interface met ons laboratorium middels XML, dan wordt er hierover binnenkort contact met u opgenomen.

Escherichia coli detectie onder accreditatie

Met betrekking tot het aantonen van Escherichia coli is Qlip overgegaan op de internationaal erkende NEN-ISO 7251 methode (ANA-748). Deze methode is geschikt voor melk, melkproducten en GOS en is inmiddels met gunstig gevolg beoordeeld door een team van de Raad voor Accreditatie en toegevoegd aan de Laboratorium scope L099 van Qlip. Zowel de eigen methode als de geaccrediteerde methode worden nu nog aangeboden via Q-portal. Per 1 oktober 2022 zullen wij uitsluitend de geaccrediteerde methode aanbieden. De tarieven blijven ongewijzigd.
Wanneer u gebruikt maakt van een analysepakket of sjabloon in Q-portal, dan zullen wij de oude artikelcodes voor 1 oktober voor u aanpassen naar de nieuwe artikelcodes.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijziging van de artikelcodes: