15 juli 2022

De eisen voor het 3 sterren Beter Leven Keurmerk Zuivel zijn recentelijk flink aangescherpt. Niet alleen qua dierenwelzijn zijn de criteria strenger dan voorheen, ook op het gebied van milieu, natuur en biodiversiteit gelden nu eisen binnen het 3 sterren Beter Leven keurmerk. Hiertoe wordt binnen het keurmerk samengewerkt met Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu.

Sinds 2019 is Qlip door De Dierenbescherming erkend als certificerende instelling voor Beter Leven Zuivel. Onze boerderijbeoordelaars en auditoren zijn getraind in de Beter Leven Zuivel-standaard en voldoen aan de gestelde criteria van De Dierenbescherming voor het uitvoeren van inspecties en audits. Ook deze zomer verzorgt Qlip audits voor melkveehouders, transport en zuivelondernemingen. In veel gevallen kunnen de audits gecombineerd worden met audits van andere kwaliteitsschema’s, waardoor er efficiënt geauditeerd kan worden. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor het Beter Leven Keurmerk Zuivel, kunnen zich via een ketenregisseur bij de Stichting Beter Leven keurmerk aanmelden.

Voor meer informatie over deelname of de criteria voor het Beter Leven Keurmerk kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Sales via sales@qlip.nl of 088-7547199. Zij vertellen u graag meer over het proces om gecertificeerd te worden voor Beter Leven Zuivel.