10 mei 2022

U kent Qlip als partner voor het certificeren van melkveebedrijven (koe/geit/schaap), pluimvee-, vleesvee, konijnen en varkensbedrijven voor Maatlat Duurzame Veehouderij. Sinds begin april kan Qlip ook de certificering van duurzame paardenstallen voor u uitvoeren. Enkele weken geleden kon het eerste certificaat hiervoor worden uitgereikt. Een mooie mijlpaal en hopelijk mogen er nog veel certificaten volgen!

Stichting Mileukeur (SMK) heeft het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij uitgebereid met duurzame paardenstallen. De MDV voor integraal duurzamere paardenstallen zorgt voor verduurzaming door middel van maatregelen die bij de nieuwbouw of verbouw van stallen kunnen worden genomen. Bij het voldoen aan de maatregelen kan het MDV-certificaat worden uitgereikt. De investeringen voor zo’n duurzamere stal worden door de overheid fiscaal aantrekkelijk gemaakt door een koppeling met de MIA en Vamil regeling. Het schema bestaat uit eisen op de thema’s dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Voor meer informatie over het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij Paardenstallen kijk op de website van SMK

Qlip is door Stichting Mileukeur (SMK) erkend als certificerende instelling voor Maatlat Duurzame Veehouderij en Schoon Erf. Met meer dan 200 MDV stalontwerpen en stalcertificaten per jaar, hebben wij ruime ervaring in de certificering van bedrijven. Onze auditoren voldoen aan de hoogst gestelde criteria van SMK voor het uitvoeren van inspecties en audits. De auditoren, beslissers en certificatiemanagers zijn getraind in de MDV-standaard en voeren beoordelingen uit door heel het land. We onderhouden nauw contact met adviesbureaus om dossiers zo vlot mogelijk af te handelen.

Voor meer informatie over de beoordeling en certificering in het kader van Maatlat Duurzame Veehouderij Paardenstallen, neem contact op met mdv@qlip.nl of 088-7547112.