04 mei 2022

Vanaf 1 januari 2022 kalibreert Qlip haar meetapparatuur voor het bepalen van het celgetal in melk met nieuw internationaal referentiemateriaal. De verwachting was dat de gerapporteerde uitslagen van celgetalbepalingen in melk in Nederland daardoor ongeveer 12 procent hoger zouden worden.

In de praktijk blijkt de stijging mee te vallen. Het lijkt erop dat veehouders tijdig hebben ingespeeld op deze wijziging en acties hebben ondernomen in hun bedrijfsvoering. 

Op basis van de resultaten in het eerste kwartaal van 2022 komt het enkelvoudig celgetal gemiddeld ongeveer 6% hoger uit in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. Het geometrisch gemiddelde celgetal over 3 maanden is in maart 2022 179.000 cellen per milliliter melk en ligt daarmee 2,3% hoger dan maart 2021, dat toen uitkwam op 175.000 cellen per milliliter melk.

Het percentage celgetaluitslagen op basis van het geometrische gemiddelde over 3 maanden boven de 400.000 cellen is in de eerste 3 maanden van 2022 gestegen met 0,11 procentpunt naar 0,60% in vergelijk met dezelfde periode in 2021.

Het nieuwe referentiemateriaal is ontwikkeld door het EU Joint Research Centre in nauwe samenwerking met de International Dairy Federation (IDF) en International Committee on Animal Recording (ICAR). Dit referentiemateriaal wordt inmiddels breed toegepast voor de kalibratie van de celgetalbepalingen in melk, o.a. in de meeste Europese landen, Verenigde Staten, Canada en Nieuw-Zeeland.

Bron: Boerderij, 03/05/22