22 oktober 2021

-Persbericht-

Vier jaar na het aangaan van de strategische samenwerking heeft Qlip B.V. met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 Stichting KOM overgenomen. Stichting KOM houdt zich bezig met het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de melkwinning, -bewaring en –registratie op het melkveebedrijf. Qlip B.V. is de specialist op het gebied van kwaliteitsborging in de zuivel.

Overname brengt synergie voordelen

“De aanwezige expertises binnen beide organisaties zullen elkaar versterken. Op deze wijze kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn. Daarnaast kan de Stichting KOM op langere termijn zijn doelen met betrekking tot het goed continueren van de bedrijfsactiviteiten beter realiseren door het benutten van de schaalgrootte en het gezamenlijk door ontwikkelen van de business en nieuwe innovatieve concepten.” aldus Peter Huijsmans, directeur Stichting KOM.

Overname past binnen strategie

Qlip en Stichting KOM kennen al een jarenlange geschiedenis van intensieve samenwerking. Volgens Jan Bobbink, directeur Qlip, is de overname logisch gezien de marktontwikkelingen in de melkveehouderijsector en past binnen de strategie van Qlip. “De melkinstallatie en melkopslag op het melkveebedrijf zijn cruciale elementen in het produceren van goede kwaliteit melk. Stichting KOM speelt een belangrijke rol in de onafhankelijke borging van de kwaliteit van alle aspecten op het gebied van melkwinning. De activiteiten van Qlip en Stichting KOM sluiten naadloos op elkaar
aan. De overname versterkt onze dienstverlening op het gebied van audits, inspecties en certificering.”

De 6 medewerkers van Stichting KOM zijn met terugwerkende kracht per 1 juli in dienst van Qlip B.V. De activiteiten van Stichting KOM worden geïntegreerd met de afdeling Audits, Inspecties & Certificering. Voor de klanten van Stichting KOM wordt de huidige dienstverlening onveranderd voortgezet en het KOM keurmerk blijft gehandhaafd.