10 september 2021

Met ingang van volgend jaar zal de celgetal-uitslag op papier voor melkveehouders circa 12 procent hoger zijn dan ze gewend waren. Dat komt doordat laboratoria zoals Qlip wereldwijd dezelfde standaard gaan hanteren voor het kalibreren van de apparatuur voor celgetalbepaling.

De limiet blijft onveranderd op 400.000 cellen per milliliter melk. Maar de aanpassing in de kalibratiestandaard betekent dus dat melkveehouders die nu met het celgetal zo rond de 360.000 zaten, straks over die limiet heen gaan.

Tot nog toe overschreed slechts 0,5 procent van de boerderijmelkmonsters de geometrische bovengrens van 400.000, aldus Qlip. Dat gemiddelde wordt elke keer berekend over 3 maanden, dus één enkele uitschieter in de tankmelk nekt je nog niet meteen.

Als je kijkt naar het aantal melkmonsters dat op dit moment boven het geometrisch gemiddelde van 360.000 zit, dan zou onder de huidige omstandigheden het aantal overschrijdingen (na aanpassing van de kalibratie) stijgen tot 2 procent. Maar woordvoerder Arjan Bom van Qlip verwacht dat de stijging in de praktijk mee zal vallen. Boeren hebben immers nog tot eind december de tijd om te zorgen dat ze volgend jaar niet over die 400.000-grens heen schieten.

Lichte stijging

De laatste jaren is er wel sprake van een lichte stijging van het landelijk gemiddelde celgetal. In 2018 werd het laagste niveau bereikt, met 173.000 cellen per milliliter melk. In 2019 steeg het celgetal licht, naar 176.000. En over 2020 is een gemiddelde waarde van 182.000 vastgesteld. Niettemin blijft de kwaliteit van Nederlandse boerderijmelk onverminderd van hoog niveau, aldus Qlip.

Het meten van het celgetal gebeurt in het kader van de Europese hygiëneverordening, en voor de uitbetaling van het melkgeld. Maar de verschillende laboratoria in de diverse landen hanteren momenteel nog ieder hun eigen referentiewaarden voor het kalibreren van de onderzoeksapparatuur. Daar wordt nu één lijn in getrokken, met een nieuwe internationale kalibratie-referentie. Daar doen laboratoria in 32 landen aan mee. Onder meer Duitsland, Denemarken en Zwitserland hebben de nieuwe referentiestandaard al ingevoerd. Nederland volgt dus per 1 januari 2022.

Lees hier meer over de kwaliteit en samenstelling van melk.

*Bron: Melkvee