14 januari 2021

Per 1 januari 2021 beschikt Qlip over de mogelijkheid om voor u de aanwezigheid van shigatoxine producerende Escherichia coli in (rauwe) melk en melkproducten aan te tonen met behulp van real-time PCR. De methode is gelijkwaardig aan NPR-CEN-ISO/TS 13136. De analysecodes hiervoor in Q-portal zijn BF7870e, BF7871e en BF7872e. Het informatieblad over het onderzoek naar STEC kunt u hieronder downloaden.

De shigatoxine producerende Escherichia coli kan in rauwe melkproducten (o.a. rauwmelkse kaas) problemen opleveren voor de volksgezondheid. Regelmatig vindt er een terugroepactie plaats vanwege de aanwezigheid van deze bacteriën in melk of melkproducten. Vandaar dat ook de controlerende instanties meer gaan monitoren op de aanwezigheid van STEC bacteriën in (rauwmelkse) zuivelproducten.

In het document Interventie aanwezigheid STEC in levensmiddelen van de NVWA leest u wat u moet doen om risico van STEC in levensmiddelen te voorkomen en welke uitgangspunten de NVWA daarbij volgt.