16 augustus 2019

De werknemers van Qlip zijn positief over het werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent binnen de eigen organisatie. Qlip scoort hoger dan de benchmark en heeft hiervoor een 2 sterren werkgeverskeurmerk ontvangen. 

Dit mooie resultaat is gebaseerd op het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat door Effectory in het najaar van 2017 is uitgevoerd bij alle medewerkers van Qlip. Het Beste Werkgevers Keurmerk is een eerlijk en gratis keurmerk dat alleen te behalen is, door wat de eigen medewerkers over de eigen organisatie zeggen als werkgever. 

Geconcludeerd kan worden dat de medewerkers in het algemeen tevreden zijn en het naar hun zin hebben en betrokken zijn bij de organisatie. De medewerkers staan achter de doelstellingen van de organisatie, zijn bevlogen en betrokken en erg blij met de waardering van de werkgever. Ruim driekwart van de medewerkers heeft deelgenomen aan het onderzoek. 

Qlip is met twee sterren opgenomen in de lijst met bedrijven met het Beste Werkgevers Keurmerk in de sectie zakelijke dienstverlening. Organisaties met het Beste Werkgevers Keurmerk vallen meer op bij potentiële medewerkers en ontvangen meer sollicitaties. De betrokkenheid en productiviteit is hoger en er is meer ruimte voor ideeën en suggesties om te innoveren.