16 augustus 2019

Met controles op meer dan 15 miljoen monsters rauwe melk per jaar is Qlip in Zutphen verreweg het grootste zuivellaboratorium ter wereld. Ook Royal Bel Leerdammer doet intensief zaken met dit high-tech instituut, onder meer voor KKM boerderijbeoordelingen, voor het analyseren van tankmelkmonsters ten behoeve van de melkuitbetaling en voor de weidemelkcertificering. Een aantal leden van de klankbordgroepen brachten, op uitnodiging van Royal Bel Leerdammer, een bezoek aan het zuivellaboratorium. Onze verslaggever ging mee met de Klankbordgroep Zuid. Een zeer boeiende dag.

De klankbordgroep is een vaste groep melkveehouders die voor Royal Bel Leerdammer een belangrijke sparringpartner is. Het is een platform waar we met elkaar delen wat er speelt, er worden ideeën en voorstellen gedeeld en getoetst. Er zijn 3 klankbordgroepen. Iedere groep komt, op uitnodiging en onder begeleiding van Royal Bel Leerdammer, gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar. Het bezoek aan Qlip was een leuke en informatieve dag; het gaf de klankbordgroepleden goed inzicht over de rol van Qlip in de zuivelketen en wat er met de melkmonsters gebeurt.